Τηλεφωνήστε μας: 2241 066 660 | E-mail: oee12pt@oe-e.gr

OEE_logo

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων ΚΑΙ MyDATA


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το 12ο ΠΤ Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Ρόδο σεμινάριο με θέμα:

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων & MyDATA

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου (Γρ. Λαμπράκη 8-Πλατεία Κύπρου-Ρόδος ) και θα έχει διάρκεια 5 ώρες

Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο 3/12/2022
Ώρες διεξαγωγής: 10:00 - 15:00

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
2. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 12οΠΤ Δωδεκανήσου με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 2/12/2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.
Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 2/12/22, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Έντυπο αίτησης ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ  και θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση oee12pt@oe-e.gr

Επισυναπτόμενα Αρχεία