Τηλεφωνήστε μας: 2241 066 660 | E-mail: oee12pt@oe-e.gr

OEE_logo

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΩ


θεματολογία Σεμιναρίου:

Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων

Παρουσίαση του προγράμματος φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων, για φορολογικά έτη από 01/01/2014 και μετά.

Ανάλυση των ελεγκτικών διαδικασιών που προβλέπονται από το πρόγραμμα ελέγχου, στα διπλογραφικά & απλογραφικά βιβλία, για τα ακόλουθα φορολογικά αντικείμενα:

Φορολογία εισοδήματος

ΦΠΑ

ΚΦΑΣ και διατάξεις βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014

Φορολογία ακινήτων

Τέλος χαρτοσήμου και φορολογία συγκέντρωσης κεφαλαίου

Παρακρατούμενοι φόροι

Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων

Ενδοομιλικές συναλλαγές

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ανοιχτή συζήτηση - επίλυση αποριών, για ελεγκτικά θέματα.