Το ΔΣ του Οικονομικού ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ παρέδωσε το ποσο των 1000€ στον νεοσύστατο σύλλογο Save an Angel απο τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν απο την κοπή της πίτας του Επιμελητηρίου.