Τηλεφωνήστε μας: 2241 066 660 | E-mail: oee12pt@oe-e.gr

OEE_logo

Δικαιολογητικά Εγγραφής Έναρξης Επαγγέλματος Λογιστή

 1. Αίτηση Αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος συμπληρωμένη.
 2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 3. Φωτογραφία πρόσφατη σε ηλεκρονική μορφή και θα τη στείλετε στο email oee12pt@oe-e.gr . Δείτε τις προδιαγραφές στο http://www.oe-e.gr/oe/images/stories/pdfs/SPECIFICATIONS_photo.pdf
  ΠΡΟΣΟΧΗ : το όνομα του αρχείου της φωτογραφίας θα είναι υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του λογιστή.
 4. Το ποσό των 35 Ευρώ.
 5. ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΕΙ ή ΤΕΙ και θέλετε να πάρετε τη Β τάξη θα χρειαστείτε και
 6. Προϋπηρεσία μετά τη λήψη του πτυχίου αναλόγως με το είδος της εργασίας όπως παρακάτω :
 1. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα και η διάρκεια της απασχόλησης
 2. Αντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων του ΙΚΑ για εργασία μέχρι 31/12/2001 και Αντίγραφο Λογ/σμού Ασφαλισμένου ΙΚΑ όπου να εμφανίζεται ο κωδικός ειδικότητας για εργασία από 1/1/2002
 3. Βεβαίωση της Επιθεώρησης Εργασίας ή κατάσταση προσωπικού ή κάρτα πρόσληψης ΟΑΕΔ ή καταγγελία σύμβασης - βεβαίωση οικειοθελούς αποχώρησης (που έχουν κατατεθεί στον ΟΑΕΔ) ή ισολογισμούς εταιρειών, που έχουν υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο, από τα οποία να προκύπτει η διάρκεια και η ειδικότητα του λογιστή ή β. λογιστή . (Συνολικά για όλα τα έτη εργασίας που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης)

Όσοι άρχισαν να εργάζονται από 1/1/2002 μπορούν να προσκομίζουν :

-Βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα και η διάρκεια της απασχόλησης και
-Αντίγραφο Λογαριασμού Ασφαλισμένου ΙΚΑ όπου να εμφανίζεται ο κωδικός ειδικότητας του β. λογιστή ή λογιστή.

 1. Έναρξη επιτηδεύματος , ΚΑΔ (κωδικό δραστηριότητας) και τροποποιήσεις - μεταβολές.
 2. Εκκαθαριστικά εφορίας και τα αντίστοιχα Έντυπα Ε3, για τα έτη εργασίας που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης ( να εμφανίζουν εισοδήματα από Ελευθέρια Επαγγέλματα)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ τον Συγκεντρωτικό πίνακα κατάταξης των Λογιστών - Φοροτεχνικών στις νέες τάξεις που προβλέπονται από τον Ν. 4152/2013

http://www.oe-e.gr/oe/images/stories/pdfs/nees_taxis_tou_nomou_4152.pdf

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Αν εργάζεστε ως Ελεύθερος επαγγελματίας ή μισθώτος ή μέλος σε εταιρεία λογιστική κατεβάστε αντίστοιχα την αίτηση καθώς και το έντυπο επικαιροποίησης στοιχείων